Industriprodusenter produserer noen av de mest komplekse produkter i verden, og arbeider med strenge miljøkrav og global konkurranse. Forutsetning for deres lønnsomhet ligger i å oppnå effektiv drift.

I dagens globale marked lykkes kun de av produsentene, som er i stand til å utvide sin virksomhet til nye regioner og handle når nye muligheter byr seg for å øke inntektene.

Utfordringen er å være i forkant av økt global konkurranse, tilfredsstille mer varierte kundebehov og produsere i samsvar med strenge regionale forskrifter.

Vår løsning

Oseberg Solutions har en komplett løsning for prosjektindustri, basert på Microsoft Dynamics NAV og IEM fra To Increase.

Vår løsning for prosjektindustri hjelper deg å strømlinjeforme dine prosesser så du kan:

  • Redusere kostnader og lager ved å ta i bruk produksjonsoptimalisering og -kontroll.
  • Styre og redusere forsknings- og utviklingskostnader ved å bedre innsikt i FOU prosjekter.
  • Få kontroll over produktkonfigurasjon for å bedre utnyttelsen av dine felles komponenter og tilby et stort antall ulike produkter med få standarddeler.
  • Redusere kostnader og overskridelser ved å ta full kontroll over styringen av prosjekter.
  • Respondere raskt og redusere leveringstid ved å ta i bruk en raskere og mer effektiv prosess for prosjektestimering og tilbud.

Med økende konkurranse og reduserte marginer må forretningssystemet levere mye mer enn "standard" funksjonalitet. Bedrifter innenfor prosjektindustrien må raskt tilpasse seg nye markedskrav. Du trenger fleksibilitet som gjør deg i stand til å respondere raskt uten å bli begrenset av forretningssystemet.

Oseberg Solutions leveranse har vært avgjørende for å kunne kontrollere og følge opp leveranser mot kunder. NLI er avhengig av styring på kompliserte leveranser som trenger støtte innenfor økonomi, logistikk og produksjon.
— Andreas Indahl, NLI Group AS
Vi har tredoblet omsetningen uten å øke administrasjonen. Med Microsoft Dynamics NAV fikk vi bedre oversikt over produksjonskapasiteten. Vi har fått et system som gir oss mye bedre effektivitet i produksjonsplanlegging, informasjonsdeling og mindre dobbeltarbeid i tilvirkning av nye produkter.
— Rune Storhaug, Gjerstad Productions AS

Våre samarbeidspartnere: