Microsoft Dynamics NAV 2017

 

Office 365 opplevelse

NAV2017 er direkte knyttet til Office 365. Dette betyr at du lett kan gå igjennom, analyser og dele data med andre i din organisasjon. Du kan navigere uanstrengt mellom Microsoft Dynamics NAV 2017 og dine Office verktøy – feks. Outlook og Excel.

  • Muligheter for å synkronisere (automatisk og manuelt) kontaktene i Outlook og NAV2017. Ved hjelp av filteroppsett kan man bestemme hvilke NAV2017 kontakter man ønsker å synkronisere med og se i Outlook.
  • Sette opp kunder og leverandører, opprette tilbud og fakturaer – ved hjelp av Outlook
  • Forbedret integrasjon med Word til bruk for e-post maler, som inkluderer bilder og fakturainformasjon (sum, betalingsdato, betingelser) til bruk ved utsending av dokumenter til kunder fra NAV.

Innebygd Power BI

Lag innsiktsfulle rapporter og diagrammer og gjør disse tilgjengelig for alle brukere rett fra deres eget rollesenter.

Oppsett og konfigurasjon

Ved oppsett gjør bruk av assisterte veivisere det lettere å sette oppe integrasjonen med Office 365 og å importere data før start.

Det finnes veivisere for å sette opp arbeidsflyt for godkjenninger og for å sette opp kontantstrømanalyse.

Finans

Kontoskjema er allerede satt opp og klar til bruk. Dette gir muligheter for at du raskt og til enhver tid har regnskapsrapporter klar til bruk.

Rapportering er også gjort enklere med den nye Kontokategorier som gir struktur til kontoplanen.

Mulighet for å lagre innstillinger på utvalgte rapporter som brukes hyppig. Lagrede innstillinger er en rask og pålitelige metode for å genere konsistente rapporter som inneholder de riktige dataene.

Enkel tilgang til rapporter for hver enkel rolle er bedre tilpasset i Rollesenteret. Eksempel: Som Forretningsleder har man enkel tilgang til de hyppigst bruke regnskapsrapporter: Balanse, Resultatregnskap, Kontantstrøm- og EK-oppstilling. 

Betalingsavstemming er enda mer effektivt siden man nå kan gjøre betalings- og bankavstemminger i et steg; matche alle transaksjoner på en gang, bokføre og oppdatere bankavstemming samtidig.

Prosjekt

Forbedret rollesenter Project Manager

CRM

Bedre integrasjon med CRM via mobil og nettbrett, og via CRM som eget rollesenter. En simplifisert CRM inkluderer kundeoppfølging, kommunikasjon og salgsmuligheter. Mulighet for å loggføre e-poster via Office 365.

Varer

Organiser og klassifiser varene og produktene dine slik du ønsker det. Gjør avanserte søk i katalogen og vis bare den informasjonen du behøver. Du kan lage vareattributter og tildele en vare en attributtverdi, ihht dine behov. Dette hjelper deg i håndteringen av varer og å lage salgsdokumenter.

Elektronisk over alt

Gjør det enklere for kundene å betale fakturaene dine ved å inkludere hyperlinks til betalingstjenester, som PayPal. Til og med inkludere PayPal standard betalingslenker i fakturaen og supportere flere måter å betale på som kredittkort og via PayPal konto.

Du kan fortsette med å bruke OCR til å hjelpe deg med å følge opp innbetalinger.

Cortana intelligens

Den innebygde Cortana Intelligens drar nytte av historiske data og forbedrer dine innsikter til fremtidige salg, hjelpe deg å håndtere varelager og reagere raskt på kundebehov. Basert på prognoser vil salgs og varelager forlengelsen hjelpe deg med å lage nye ordre til leverandører.

Utvidelser

Modifiser ditt Dynamics NAV system uten direkte å endre kildekoden, noe som gjør det lettere å komme i drift, håndtere og oppgradere tilpasninger og utvidelser. Naviger gjennom en installasjon gjennom kun få klikk. Det er enkelt å se informasjon relatert til utvidelser, eksempelvis navn, beskrivelse, versjon, forlegger og linker. Du kan også enkelt installere eller avinstallere utvidelser ved å bruke Extension management siden og raskt velge ut utvidelsene du ønsker ved å bruke utvidelseslogoene. 

Les mer om Microsoft Dynamics NAV 2017 her