7. Dynamiske dato filter

 

I dag deler vi et tips som er nyttig for ledelsesteamet.

Hvilke datagrunnlag krever vanligvis ledere? Oversikt, ikke sant? En produksjonsleder i et trykkeri trenger daglig tilgang til ulike visninger av tidsrelaterte data. Hvilke jobber er i gang, hva ventes utført denne uken, hvilke kundecaser skal ut, hvilke rapporter må genereres og deles med lag på morgenmøtet, etc.

I PrintVis er det enkelt å få statistisk informasjon vist i diagramform - man bruker enkelt funksjonen "Vis som diagram" og filtrere på ønskede data. For eksempel si at du er produksjonsleder og på starten av uken trenger å se tiden som er planlagt for uken for hver av trykkpresser.

De fleste produksjonssjefer som lager en slik rapport, vil filtrere listen på kostnadssentre og legge inn datoperioden, fra den nåværende dagen til slutten av uken. Det er bare ett problem - dette vil bli en statisk rapport og datoene må endres manuelt hver uke. Hvis du genererer flere rapporter for flere formål kan dette bli en riktig drenering av din arbeidstid. 

 

Ville det ikke vært fint hvis du kunne programmere systemet til alltid å gi deg dataene du ønsker?

Med Dynamic Date Filters kan du det - du får data i sanntid! 

 

 

Her må du gå tilbake til noen grunnleggende NAV koder og formler.

Kodene er:

T = today
CW = current week (last day of current week)
CM = last day of current month
D = day (always used as + or -.. +2D etc)
M = Month
Y = Year

 

Husk at vi ønsker å se planlagt tid for hver av våre kostnadscentre (våre maskiner) for den kommende uken. Vi skriver inn formelen som følger:

Dette gir oss "i dag til en uke fra nå". Så gjør dette også:

 

Formelen "t .. + 1w" gir deg de samme resultatene, men du trenger ikke å gå tilbake og endre kalenderdatoer når det er på tide å kjøre rapporten igjen neste uke.

La oss si at du alltid vil se data for måneden vi er i. Du vil skrive: CM-1M + 1D..CM

CM er den siste dagen i måneden, så CM-1M er siste dag i forrige måned og CM-1M + 1D er første dag i denne måneden.

tips 7.7.jpg

Data Filter 

Man kan bruke disse datofilterkriteriene til å generere månedlige kundeopplysninger som PDF-rapporter og få dem i hver kundes innboks den første hver måned.

Eller for en ansatts månedlige gjennomgang, som viser produktivitetshastigheter og tidsinnstillinger. Igjen gir disse formlene et resultat som alltid viser gjeldende data uten å måtte gå tilbake og endre datafilteret.