Merkur Grafisk AS og 07 Media er nye kunder

07 Media velger ERP løsning fra Oseberg Solutions
Merkur Grafisk velger ERP løsning fra Oseberg Solutions

Team Grafisk Produksjon hos Oseberg jobber med to spennende nye kunder i 2015.

Merkur Grafisk AS er i gang med å implementere PrintVis for bruk med Offsettrykk Digitaltrykk, Design med mer.

07 Media har startet sitt prosjekt med å innføre PrintVis for alle områder på enheten i Aurskog. Senere skal de ta i bruk løsningen for sin Grafiske produksjon i Oslo, samtidig som deres øvrige selskaper også er inne på løsningen.

Oseberg gleder seg over aktive og spennende dager med svært engasjerte prosjektdeltagere i begge leire!

PrintVis Wiki og kundeinnlogging

PrintVis har ombygget sine nettsider. Kundesidene er lagt om slik at det nå finnes en PrintVis Wiki med systemtips og forklaringer i skriftlig form i kombinasjon med et sett opplæringsvideoer.

Under tips uke 10 kan du melde deg på for å få tilgang til PrintVis Wiki (se i slutten av artikkelen "Contact us today").