Oseberg ny organisering

Oseberg endret organisasjon for litt over 1 år siden. Vi er nå oppdelt i egne team som fokuserer på ulike kundegrupper.

Disse teamene er:

  • Oseberg Industri
  • Oseberg Handel
  • Oseberg Grafisk
  • Oseberg Cloud

Oseberg Cloud er siste tilskudd og jobber med utvikling av skybaserte løsninger for enkle handelsbedrifter.  I tillegg vil de tilby ekspertise for skybaserte løsninger også mot kunder i de andre teamene innenfor Oseberg.

Team Industri fokuserer på industri bedrifter og spesielt på selskaper med behov innenfor Prosjektbasert industri og Produksjon eller Service.

Team Handel jobber hovedsakelig mot grossister og detaljister.

Team Grafisk jobber med en bransjespesifikk løsning mot grafisk bransje.

Vi har også opprettholdt Oseberg Support som en støttefunksjon for de ulike teamene. Support er som tidligere bemannet innenfor normal arbeidstid.