Oseberg og Agfa Graphics Inngår samarbeid

Oseberg Solutions og Agfa Graphics har inngått et samarbeid for å styrke begge parter sin posisjon i grafisk industri i Norge til det beste for kundene.

Basert på erfaring gjennom de senere år har begge parter sett nytten av å samarbeide, slik at man i fellesskap kan tilby en løsning til den grafiske industri som er forutsigbar. Målet er å synliggjøre hvilke muligheter dette gir for sluttkunden, samtidig som løsningen er forutsigbar med hensyn til kostnader. Dvs. i korthet at Oseberg og Agfa tilbyr en standard løsning, basert på JDF/JMF med en fast pris.

Samarbeidet er basert på integrering mellom Oseberg sin PrintVis løsning og Agfa sin totale Apogee løsning.

Det er installert en Apogee løsning (Server) hos Oseberg slik at de til enhver tid kan teste ut integreringen mellom de 2 løsningene.

Det er viktig for den Grafisk Industri i Norge at bedriftene begynner å ta i bruk denne type løsninger for å effektivisere den totale ordreflyt og få redusert sine totale kostnader.

Les mer om samarbeidet