Nytt format for innbetaling i euro og ny MVA-rapport

NYTT FORMAT FOR INNBETALING I EURO OG NY MVA-RAPPORT

Betaler bedriften din til eller mottar penger fra EU, Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco og San Marino? Da vil dere rammes av en ny EU lov. SEPA (Single Euro Payments Area) innebærer felles regler for betalinger i Euro ved vanlig betaling, direktedebitering og betaling med kort. EU har fastsatt at alle betalinger i euro fra 31.10. 2016 skal bruke ISO 20022 XML som meldingsformat til banken. Betalinger basert på Telepay vil fra denne datoen ikke lenger bli akseptert.

Vi i Oseberg har tatt høyde for den nye lovendringen. Oseberg er fast partner i Norge hos Microsoft for spesifisering av tilpasninger ved all ny lovgivning. Microsoft har sendt dette til utvikling og implementeringen i NAV forventes i løpet av Q3. Bankenes Standardiseringskontor, www.bsk.no, er i ferd med å utarbeide dette formatet og Oseberg er med i arbeidsgruppen som håndterer dette.

I 2017 blir det endring i merverdiavgiftens innberetning. Innførselsmerverdiavgift skal rapporteres og betales via omsetningsoppgaven for merverdiavgift, RF-0002/RF-0004. Denne oppgaven får flere og endrede felter og skifter navn til skattemelding for merverdiavgift. I løpet av 2016 må regnskapssystemene tilpasses den nye skattemeldingen, og vi i Oseberg er beredt!

Engelsk spesifikasjon laget og sendt til utvikling hos Microsoft og forventes implementert i løpet av Q4. Foreløpig kan de ikke svare på om dette bare gjelder rapporter eller filintegrasjonen også.