Viktig informasjon til alle som fører regnskap på Navision\ Dynamics NAV

Det kommer 3 viktige endringer i lovverket som påvirker kravene til ditt økonomisystem i løpet av høsten/vinteren 2016, de to første er per i dag vedtatt.

  • Remitteringsstandard for betalinger med Euro til utland «SEPA End Date ISO 20022 XML»
  • Nytt krav til omsetningsoppgaven for merverdiavgift, (RF-0002/RF-0004)
  • SAF-T standard for filutveksling av kontospesifikasjoner for Finanskonto + Kunde og Leverandør konto.

Endring i remittering med Euro mot Utland

Dette kravet gjelder fra 1. November 2016

Oseberg er Microsoft sin utvalgte partner i Norge for samarbeid rundt norske regnskapsfaglige lovpålegg og har dialog med Microsoft som utvikler en ny standardløsning for supporterte versjoner av NAV (NAV 2013, NAV 2015 og NAV 2016).

 -  For kunder med eldre versjon av NAV må Oseberg eventuelt selv nedgradere tilpasningen fra Microsoft.          

For mer lesning har DNB en egen informasjonsside om SEPA her.

For deg betyr dette følgende: Dersom du per i dag remitterer med Euro mot utland: Send en epost til support@oseberg.no med Navn på ditt firma, versjon dere har av NAV i dag og kontaktperson hos dere slik at vi kan assistere dere. Send epost innen 30.09.2016.


Nytt krav til omsetningsoppgave

 

Denne endringen gjelder fra 1. Januar 2017.
Her utvikler Microsoft ny versjon som blir ferdig i god tid før årsskiftet. Denne blir tilgjengeliggjort for alle supporterte versjoner av NAV (NAV 2013, NAV 2015 og NAV 2016).

Oseberg vil kunne laste ned oppdateringen fra Microsoft og legge inn for kunder som melder behov. 
Vi vil sende ut en ny epost om noen uker hvor vi forespør hvilke kunder som ønsker dette innlagt i deres versjon.

SAF-T Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale

Dette formatet er til høring i disse dager, men forventes å bli vedtatt, se Høringsdetaljer.
Hva er SAF-T finner du mer om her dersom ønskelig.

Hva betyr dette for deg: Dersom høringen vedtar SAF-T som standard vil Microsoft i samarbeid med Oseberg utvikle en standardutveksling for Dynamics NAV.
Du vil senere kunne bli avkrevd å levere ut regnskapsdata i dette formatet til f.eks revisor, men innen det er lovpålagt vil løsningen være utviklet og Oseberg kan legge inn dette i deres lokale installasjon av Dynamics NAV.