Oseberg setter fokus på Power BI

BI konsulent Anders Jensen

BI konsulent Anders Jensen

Microsoft lager stadig bedre løsninger, og samspillet mellom de ulike programmene blir bedre hele tiden. Power BI har nå blitt en naturlig del av Microsoft Dynamics NAV løsningen for de som har behov for bedre innsikt i dataene sine på en enkel og oversiktlig måte.

Oseberg Solutions AS har tatt konsekvensen av dette, og har ansatt en spesialist som kan hjelpe dere.

Spør gjerne din vanlige kontaktperson hos oss hvis du ønsker å se på mulighetene dette innebærer for deg. Du kan også ta kontakt direkte med Anders.

Vi er svært glade for å ha Anders Jensen med oss i Oseberg igjen! Han har tidligere jobbet for Oseberg, men har de siste årene jobbet som adm dir i Solve Forretningspartner. Han er siste tilvekst på fagsiden. Anders har i mesteparten av sin karriere jobbet med kombinasjonen av økonomi og IT. Han er svært opptatt av effektivisering og har i alle sine tidligere jobber forsøkt å utnytte ERP- og IT-systemer i kombinasjon med gode rutiner slik at organisasjonen jobber mest mulig effektivt. Han har implementert ERP-systemer (XAL og NAV) i 15-20 selskap, og har spesielt god kunnskap om prosjektorganisasjoner. 

Anders har en spesiell interesse for å bruke organisasjonens datakilder til å kunne presentere gode og faktabaserte beslutningsgrunnlag for ledelsen.

Anders håper å kunne bruke sin erfaringer til å gjøre Osebergs kunder mer effektive samt å gi de gode rapporteringsløsninger for beslutningsstøtte.